SUNYI

E-mail Print PDF
karya:Rudi Julianto
kelas:XI.ia.1

sunyi sudah lahan peperangan
suara tembakan...
semangat para pejuang...
kesibukan perang...
telah tiada...
yang tertinggal hanya asap kendaraan
dan kebisingan industri

sunyi sudah hatiku...
melihat kehancurang bangsaku...
melihat kehancuran negaraku...

sekarang...
hanya tertinggal kenangan...
kengangan atas kalian semua...
kengangan yang telah terlupakan oleh bangsa ini...
SUNYI...
 
Banner

Sambutan Kepala Sekolah

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kami dapat menyiapkan website SMA Negeri 1 Tanjungpinang ini. Kami harap website ini dapat membeikan informasi yang cukup bermakna tentang SMA Negeri 1 Tanjungpinang.

Read more...

Login Form
Latest News

Popular News

Supported by

Trijaya Komputindo
Satunusa Network